नव वर्ष २०८० को हार्दिक मंगलमय शुभकामना नेपाल अपाङ्ग संघ

नव वर्ष २०८० को हार्दिक मंगलमय शुभकामना, हर पाईलामा सफलताले पाईला चुमी रहोस् । हरेक बर्ष…

नव वर्ष २०८० को हार्दिक मंगलमय शुभकामना “शंखरापुर नगरपालिका” 

नव वर्ष २०८० को हार्दिक मंगलमय शुभकामना, हर पाईलामा सफलताले पाईला चुमी रहोस् । हरेक बर्ष…